Twitter

Vereniging Zonwering, Rolluiken, Markiezen bedrijven. Zonnescherm, terrasoverkapping, uitvalscherm. - Rolluiken - Rolluiken - Rolluikbeveiliging

Rolluikbeveiliging

Wat is de BORG?

De beoordelingsrichtlijn BORG 2005 (zie BORG nieuws) is een certificatieschema voor inbraakbeveiliging van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
Er wordt binnen de BORG onderscheid gemaakt in de volgende deelgebieden:

BORG Alarminstallateur (deelgebied 1)
De BORG Alarminstallateur is bevoegd om elektronische beveiliging te installeren in woningen met risicoklasse 1 t/m 3 en utiliteitsgebouwen in risicoklasse 1 en 2. Het vereiste diploma is Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV) of Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV). Afgegeven wordt een BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie.

BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf (deelgebied 3 - dit deel betreft m.n. beveilingsrolluiken)
Een BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf is bevoegd om bouwkundige beveiligingsmaatregelen in alle risicoklassen aan te brengen. Het vereiste diploma is TBV of Technisch beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB). Afgegeven wordt een BORG Opleveringsbewijs bouwkundige beveiliging.

BORG Technisch beveiligingsbedrijf (deelgebied 1, 2 en 3)
Het BORG Technisch beveiligingsbedrijf mag elektronische én bouwkundige maatregelen in alle risicoklassen aanbrengen. Het vereiste diploma is TBV. Als zowel de alarminstallatie als de bouwkundige beveiligingsmaatregelen aan de eisen voldoen, verstrekt het gecertificeerde bedrijf een BORG Beveiligingscertificaat. Indien alleen de alarminstallatie aan de eisen van een elektronisch niveau voldoet verstrekt het gecertificeerde bedrijf een BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie.

Voor alle eisen die per erkenning worden gesteld kunt u de Beoordelingsrichtlijn BORG 2005, versie 2 raadplegen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van onze Romazo Rolluiken lidbedrijven.

NCP Certificatie voert in samenwerking met Romazo Rolluiken de erkenninsgregeling uit.

Erkende Romazo Rolluiken bedrijven treft aan op de website van NCP.

Deze bedrijven leveren op verzoek van u een kwaliteitsgarantie op schrift aan, dat u aan uw verzekeraar kunt overleggen.

Wat is de BORG regeling 2005?

De beoordelingsrichtlijn BORG 2005 (zie BORG nieuws) is een certificatieschema voor inbraakbeveiliging van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

In de BRL BORG 2005 komen de volgende activiteiten van certificatie-instellingen voor:

Het verlenen van bedrijfserkenningen aan:

  •  BORG Alarminstallateur: deelgebied 1; 
  •  BORG Technisch beveiligingsbedrijf: deelgebied 1+2+3
  •  BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf: deelgebied 3.

Het bewaken van de afgifte van installatiecertificaten door BORG erkende bedrijven:

  •  BORG erkend Alarminstallateur: Alarminstallatiecertificaat;
  •  BORG erkend Technisch beveiligingsbedrijf: Beveiligingscertificaat;
  •  BORG erkend Bouwkundig beveiligingsbedrijf: Bouwkundige beveiligingscertificaat.

De regeling uit 2005 wordt opgevolgd door het Certificatieschema BORG beveiligingsbedrijf - Versie 2.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen te verbeteren. Dit stappenplan helpt om een KVO-project op te zetten en uit te voeren.

Er is geen ondernemer die niet mee kan praten over vandalisme, agressie of diefstal. Het is een gemeenschappelijk probleem, waar eigenlijk alleen door middel van samenwerking iets aan gedaan kan worden.

Als partijen willen starten met een KVO is samenwerking vereist. Er dient een uitdrukkelijk document aan deze samenwerking ten grondslag te liggen. De intentie van alle partijen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Partijen spreken zich uitdrukkelijk uit om een certificatiestructuur aan te gaan. Hiermee leggen zij zichzelf en de andere samenwerkende partijen bepaalde verplichtingen op. Het is daarom goed om in de opstartfase alle wensen en verwachtingen nadrukkelijk uit te spreken.

Enkele nuttige links en documenten:

MKB Nederland: Dossier Keurmerk Veilig Ondernemen
Het Centrum voor Criminalisteitspreventie: het CCV
Brochure Keurmerk Veilig Ondernemen
Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen
Brochure KVO voor bedrijven
Brochure KVO voor winkelgebieden
Handboek KVO Bedrijventerreinen
Handboek KVO Winkelgebieden

 

 

 

 De BORG Alarminstallateur is bevoegd om elektronische beveiliging te installeren in woningen met risicoklasse 1 t/m 3 en utiliteitsgebouwen in risicoklasse 1 en 2. Het vereiste diploma is Monteur Beveiligingsinstallaties (MBV) of Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV). Afgegeven wordt een BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie

Zoek een bij Romazo aangesloten vakhandelaar